Σύλλογος Οικογενειών/Φροντιστών και Φίλων
για την Ψυχική Υγεία, Νόσο Alzheimer και Συγγενείς Διαταραχές
Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ν. Σερρών

Μαζί Χτίζουμε το Δρόμο Για Μια Καλύτερη Ζωή

Οι Υποστηρικτές μας

Ο Σύλλογος

Ο Σύλλογος Οικογενειών/Φροντιστών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ.  Ν. Σερρών είναι ένα εθελοντικό, μη-κερδοσκοπικό, μη-κυβερνητικό σωματείο. Ο Σύλλογος δραστηριοποιείται από το 1998 στον τομέα της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας και άνοιας και των οικογενειών τους, καθώς και στην υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας και ευαισθητοποίησης.

"Δεν υπάρχει υγεία χωρίς ψυχική υγεία"
Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ν. Σερρων
+ 0 %

του πληθυσμού αντιμετωπίζει μία ήπια ή σοβαρή μορφή ψυχοπαθολογίας σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

+ 0

άνθρωποι νοσούν από άνοια, αριθμός που μέχρι το 2050 αναμένεται να ξεπεράσει τις 600.000 σύμφωνα με την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών


Η ψυχική υγεία
δεν είναι δεδομένη.

Η ισότητα στην υγεία
πρέπει να είναι

Ο Άξονας Δράσης

Στο Σύλλογο Οικογενειών/Φροντιστών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ.
Ν. Σερρών :

Μιλάμε ανοιχτά και ενημερώνουμε για την ψυχική υγεία, τις ψυχικές διαταραχές και την άνοια

Καταπολεμάμε το κοινωνικό στίγμα που συνδέεται με τις ψυχικές διαταραχές και την άνοια

.

Προάγουμε την κοινωνική αλληλεγγύη και την ενσωμάτωση

Διασφαλίζουμε τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πασχόντων και των οικογενειών τους

Δημιουργούμε ευκαιρίες για ανθρώπους που έχουν βιώσει τον ψυχικό πόνο

Ανοίγουμε το δρόμο προς τη χαρά, την επικοινωνία, τη δημιουργικότητα και την ψυχαγωγία.

Το αποτύπωμά μας

0
Χρόνια Λειτουργίας
0
Δράσεις
0
Άμεσα Ωφελούμενοι
0
Έμμεσα Ωφελούμενοι

Ευχαριστούμε

Κάθε Δωρητή

Κάθε Χορηγό

Κάθε Εθελοντή

Κάθε Υποστηρικτή

Κάθε άτομο

που έχει το σθένος να προσφέρει με την ψυχή του

Γιατί μαζί

μπορούμε να κάνουμε την διαφορά

Οι Υπηρεσίες του Συλλόγου

Ο Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ν. Σερρών προσφέρει υπηρεσίες ενδυνάμωσης και ψυχοκοινωνικής στήριξης σε άτομα με ψυχικές διαταραχές και/ή άνοια, στηρίζει ενεργά τις οικογένειες και τους φροντιστές τους και προσφέρει ευκαιρίες εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης της κοινότητας σε θέματα που αφορούν την ψυχική υγεία.

Ενδυνάμωση Κατά της Θλίψης και Διαχείριση Άγχους

Οι Ομάδες Ενδυνάμωσης Κατά της Θλίψης και Διαχείρισης του Άγχους στοχεύουν στην ατομική και κοινωνική ενδυνάμωση ατόμων που πλήττονται από οικονομικά ζητήματα και βιώνουν ψυχοκοινωνικές δυσκολίες στην καθημερινότητα τους. Οι συμμετέχοντες μέσα από διάφορες ψυχοθεραπευτικές τεχνικές μαθαίνουν να διαχειρίζονται το καθημερινό άγχος και τα εξωτερικά ερεθίσματα.
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ψυχοεκπαίδευση και Υποστήριξη των Οικογενειών-Φροντιστών

Οι Ομάδες Ψυχοεκπαίδευσης και Υποστήριξης των Οικογενειών-Φροντιστών έχουν στόχο την ενδυνάμωση, εκπαίδευση και καθοδήγηση των φίλων και φροντιστών των ατόμων που αντιμετωπίζουν κάποια ψυχική νόσο. Η κατάθεση και ανταλλαγή προσωπικών εμπειριών, καθώς και η παροχή συμβουλευτικών κατευθύνσεων σχετικά με τη νόσο, βοηθάει στην καλύτερη αντιμετώπιση και στην αποτελεσματικότερη φροντίδα προς τον αγαπημένο τους άνθρωπο.
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Υποστήριξη και Ενδυνάμωση ατόμων με ψυχικές διαταραχές και/ή άνοιας

Οι Ομάδες Δημιουργικής Απασχόλησης, Εργοθεραπείας και Εκμάθησης Δεξιοτήτων στοχεύουν στην κοινωνικοποίηση των μελών και στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων. Μέσα από μια σειρά δημιουργικών δραστηριοτήτων, όπως ζωγραφική, ποίηση και χορό προσφέρουν στους συμμετέχοντες το δικαίωμα στη γνώση και την εκπαίδευση.
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ενδυνάμωση Τρίτης Ηλικίας

Η Ομαδα Ενδυνάμωσης Τρίτης Ηλικίας λειτουργεί με στόχο να στηρίξει τα άτομα της τρίτης ηλικίας, που αντιμετωπίζουν ψυχολογικά και κινητικά προβλήματα ή πάσχουν από κάποια άλλη σοβαρή νόσο, όπως άνοια. Μέσα από ολοκληρωμένες δράσεις και προγράμματα οι ηλικιωμένοι της ομάδας μαθαίνουν να αυτοεξυπηρετούνται, να παραμένουν ενεργοί και να συνεχίζουν να απολαμβάνουν τις χαρές της ζωής.
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Συνηγορία

Η Ομάδα Διεκδικητικής Συμπεριφοράς έχει στόχο την ενημέρωση των μελών σχετικά με τα δικαιώματα τους και την εκμάθηση ή ενίσχυση της διεκδικητικής τους συμπεριφοράς, για να διεκδικούν τα δικαιώματα τους που τις περισσότερες φορές καταπατώνται. Τα μέλη της ομάδας με τη βοήθεια βασικών εργαλείων μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα τους, να αναζητούν τα προσωπικά τους όρια, να συνδιαλέγονται με τους άλλους, και, τελικώς να διεκδικούν αυτά που τους ανήκουν.
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ευαισθητοποίηση της κοινότητας

Η ευαισθητοποίηση της κοινότητας και η ενημέρωση σχετικά με τα θέματα ψυχικής υγείας αποτελεί πρωταρχικό μέλημα του Συλλόγου. Για το σκοπό αυτό ο Σύλλογος Οικογενειών/Φροντιστών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία (Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ.) Ν. Σερρών διοργανώνει δράσεις για την καταπολέμηση του στίγματος και την επανάκτηση της ζωτικότητας των ατόμων που αντιμετωπίζουν μια ψυχική ασθένεια.
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ενημερωτικό υλικό

Ο Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ Ν. Σερρών, θέλοντας να ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει το ευρύ κοινό σχετικά με τα θέματα ψυχικής υγείας και τα προγράμματα που οργανώνει, εκδίδει και διανέμει: ● Παραμύθια ● Περιοδικά ● CD-DVD ● Οδηγούς - Βιβλία ● Ενημερωτικά Φυλλάδια
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μαρτυρίες Μελών

Οι απόψεις των ανθρώπων μας είναι η κινητήριος δύναμη για να συνεχίσουμε το έργο μας.

Το Blog του Συλλόγου

Με αυξημένη ευαισθητοποίηση απέναντι στα θέματα ψυχικής υγείας και συνεχή ενημέρωση, ο Σύλλογος Οικογενειών/Φροντιστών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ.  Ν. Σερρών δημιούργησε το δικό του blog. Σκοπός του blog είναι η ανάρτηση άρθρων, επιστημονικών μελετών και αξιολογήσεων σεμιναρίων σχετικά με τις ψυχικές διαταραχές, την αναπηρία, την τρίτη ηλικία και ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα που χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης και προσοχής. Τα κείμενα, πέρα από ενημέρωση έχουν ως στόχο και την αφύπνιση της κοινωνίας, την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και την ανάληψη άμεσων δράσεων και πρωτοβουλιών, ώστε η ψυχική διαταραχή να μην αποτελεί πλέον ταμπού.

Εθελοντισμός

Στο Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ν. Σερρών γνωρίζουμε πολύ καλά πως μόνο με ομαδική προσπάθεια μπορούμε να καταφέρουμε πολλά. Αν θες κι εσύ να ενισχύσεις την προσπάθεια μας και να γίνεις μέρος της αλλαγής που προσπαθούμε να καταφέρουμε για μια πιο συμπεριληπτική κοινωνία, γίνε εθελοντής στις δράσεις μας.

«Μη με ρωτάς πού βρήκα τον καιρό… Ρώτα με πού βρήκα την αγάπη! Γιατί η αγάπη είναι αυτή που κάνει τον καιρό να περισσεύει…» Αντωνία Θ.– Εθελόντρια στο ΣΟΦΨΥ Ν.Σερρών

Επίσκεψη Τριμελούς Αντιπροσωπείας από τον Φινλανδικό Σύλλογο Υποστήριξης Ψυχικής Υγείας μέσω της Τέχνης “Taiteen Sulattamo” στο ΣΟΦΨΥ Ν. Σερρών

Ο ΣΟΦΨΥ Ν. Σερρών, στο πλαίσιο των δράσεων ενίσχυσης της δικτύωσης, της συνέργειας και της ανταλλαγής καλών πρακτικών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης με παρόμοιους οργανισμούς, είχε τη χαρά να φιλοξενήσει από τις 26 έως τις 28-03-2024 τριμελή Αντιπροσωπεία από το Φινλανδικό Σύλλογο Υποστήριξης Ψυχικής Υγείας μέσω της Τέχνης “Taiteen Sulattamo” προκειμένου να γνωρίσει από κοντά το πολύχρονο

Δείτε Περισσότερα »

Κοπή βασιλόπιτας προσωπικού Μονάδων Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων Ε.Ν.ΟΡΑΜΑ 2024

Κοπή βασιλόπιτας προσωπικού Μονάδων Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων Ε.Ν.ΟΡΑΜΑ 2024 Το Δ.Σ. του ΣΟΦΨΥ Ν. Σερρών, σύσσωμο το ανθρώπινο δυναμικό των Μονάδων Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων «Ε.Ν.ΟΡΑΜΑ», του Κέντρου Ημέρας και της Κινητής Μονάδας, μαζί με φίλους και συνεργάτες, στις 13-01-2024, το Σάββατο, έπειτα από ένα υπέροχο γεύμα στη γνωστή ταβέρνα «Καταρράχτες» έκοψαν την παραδοσιακή βασιλόπιτα και

Δείτε Περισσότερα »

Εγκαίνια των δύο νέων Μονάδων Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων «Ε.Ν.ΟΡΑΜΑ», του Κέντρου Ημέρας και της Κινητής Μονάδας του ΣΟΦΨΥ Ν. Σερρών

Τέλεση Εγκαινίων των δύο νέων Μονάδων Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων «Ε.Ν.ΟΡΑΜΑ», του Κέντρου Ημέρας και της Κινητής Μονάδας του ΣΟΦΨΥ Ν. Σερρών Μέσα σε κλίμα μεγάλης χαράς τελέστηκαν στις 27-04-2023, τα Εγκαίνια των δύο νέων Μονάδων Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων «Ε.Ν.ΟΡΑΜΑ», του Κέντρου Ημέρας και της Κινητής Μονάδας του ΣΟΦΨΥ Ν. Σερρών. Έπειτα από έναν 25χρονο ασταμάτητο

Δείτε Περισσότερα »
Scroll to Top