12ο Πανελλήνιο Συνεδρίο Ασθενών

Η Ψυχική Υγεία αποτελεί τον φτωχό συγγενή της Υγείας και η ΠΦΥ τον φτωχό συγγενή του συστήματος υγείας, γι’ αυτό και το θέμα της θέσης της ψυχικής υγείας στην ΠΦΥ είναι ένα περίπλοκο ζήτημα, ανέφερε η Πρόεδρος της ΠΟΣΟΨΥ και Μέλος ΔΣ της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, Κατερίνα Νομίδου στο στρογγυλό τραπέζι «Ψυχική Υγεία και ΠΦΥ στην μεταπανδημική εποχή» στο πλαίσιο του 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ασθενών. Αναφερόμενη στα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα όσον αφορά την φροντίδα για την Ψυχική Υγεία στη χώρα μας, η κ. Νομίδου επισήμανε την αρχέγονη ψυχιατρική διοικητική φροντίδα, την παλιά αρχιτεκτονική που χαρακτηρίζει το ψυχιατρικό σύστημα που δεν συνάδει με τις σημερινές επιστημονικές και νομοθετικές εξελίξεις, τον νόμο του 1999 πάνω στο οποίο στηρίζεται η νομοθεσία για την παροχή υπηρεσιών κοινοτικής φροντίδας, που πλέον φαντάζει απαρχαιωμένος, την έλλειψη συμπληρωματικότητας και συνεργειών όχι μόνο μεταξύ των υπηρεσιών ψυχικής υγείας αλλά και των υπηρεσιών μεταξύ της ΠΦΥ και της ΠΦΥ με τις υπηρεσίες κοινοτικής φροντίδας, αλλά και τον μεγάλο αριθμό ακούσιων νοσηλειών. Όλα τα παραπάνω δημιουργούν μια αδυναμία πλοήγησης στο σύστημα για τον ασθενή με ψυχικά προβλήματα που παράλληλα σημαίνει αδυναμία έγκαιρης παρέμβασης και αντιμετώπισης προβλημάτων που υπό διαφορετικές συνθήκες θα μπορούσαν να είχαν αντιμετωπιστεί είπε η κ. Νομίδου. «Η φωνή μας είναι σημαντικό να ακούγεται στη λήψη αποφάσεων και στην αξιολόγηση υπηρεσιών και παροχών που μας αφορούν» δήλωσε η κ. Νομίδου.

Scroll to Top