Τελική Αναφορά & Συμπεράσματα του 5ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ν.Σερρών “Από το Όραμα στην Πραγματικότητα”

Τελική Αναφορά & Συμπεράσματα του 5ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ν.Σερρών “Από το Όραμα στην Πραγματικότητα” Η Θεματική του Σεμιναρίου Ολοκληρώθηκε με πλήρη επιτυχία το 5ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας , Φροντιστών και Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας που έλαβε χώρα στις Σέρρες, στο Hotel “Elpida Resort & Spa”, από τις 6 έως …

Τελική Αναφορά & Συμπεράσματα του 5ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ν.Σερρών “Από το Όραμα στην Πραγματικότητα” Read More »