Βασικά συμπεράσματα της έρευνας που διεξήγαγε η Καπα Research για λογαριασμό της Ε.Σ.Α.μεΑ.

Βασικά συμπεράσματα της έρευνας που διεξήγαγε η Καπα Research για λογαριασμό της Ε.Σ.Α.μεΑ.Νοέμβριος 2013 Ι. Εξάλειψη του κοινωνικού στίγματος της αναπηρίας Οι ερωτώμενοι δηλώνουν χωρίς ενδοιασμό ότι στο νοικοκυριό τους ή στο οικογενειακό τους περιβάλλον υπάρχει άτομο με κάποια αναπηρία (κινητική, αισθητηριακή, νοητική, ψυχική ή πολλαπλή) ή με χρόνια πάθηση (νεφρική ανεπάρκεια, σακχαρώδης διαβήτης, θαλασσαιμία …

Βασικά συμπεράσματα της έρευνας που διεξήγαγε η Καπα Research για λογαριασμό της Ε.Σ.Α.μεΑ. Read More »