Συμμετοχή του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ν.Σερρών και της Προέδρου της Π.Ο.Σ.Ο.Ψ.Υ. Αικατερίνης Νομίδου σε Ημερίδα για τα δικαιώματα των ασθενών «Patient Advocacy»

8/12/2018, Αθήνα Η αντιπρόεδρος του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ν.Σερρών και πρόεδρος της ΠΟΣΟΨΥ, πραγματοποίησε ομιλία με θέμα «Αρχές ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο της φροντίδας ασθενών: τι προβλέπουν οι δεσμευτικής ισχύος για τη χώρα μας διεθνείς συμβάσεις» που διοργάνωσε η ΙΑΤΡΟNET.