Συμμετοχή του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ Ν.Σερρών στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νόσου Alzheimer και 3ο Μεσογειακό Συνέδριο Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων (MECOND)

14-17/02/2019 Στο Grand Hotel της Θεσσαλονίκης ο Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ν. Σερρών συμμετείχε με εισήγηση δια της αντιπροέδρου του κας Νομίδου Αικατερίνης, με τίτλο «Δικαιοπρακτική ικανότητα των ατόμων με Άνοια». Tο Περιεχόμενο της Εισήγησης «Στερεότυπα και παρανοήσεις αναφορικά με τις δεξιότητες λήψης αποφάσεων συχνά οδηγούν στην αφαίρεση της δικαιοπρακτικής ικανότητας κάποιων ατόμων, όπως για παράδειγμα ότι τα …

Συμμετοχή του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ Ν.Σερρών στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νόσου Alzheimer και 3ο Μεσογειακό Συνέδριο Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων (MECOND) Read More »