Ανανέωση Ειδικής Πιστοποίησης του ΣΟΦΨΥ Ν.Σερρών στην παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας

Ο Σύλλογος Οικογενειών/Φροντιστών και φίλων για την Ψυχική Υγεία, νόσο Alzheimer και συγγενείς διαταραχές – ΣΟΦΨΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ ολοκλήρωσε για άλλη μια φορά επιτυχώς τη διαδικασία και έλαβε την ανανέωση Ειδικής Πιστοποίησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας, ως φορέας Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων κατόπιν θετικής Γνωμοδότησης από το Εθνικό κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης).
Η απόφαση δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 6091/τ.Β/22.12.2021

Scroll to Top