Θέσεις Εργασίας

Μαζί διεκδικούμε την ισότητα στην ψυχική υγεία

02/2024

Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων για ένταξη στο Μητρώο Δυνητικών Εργαζομένων του φορέα

02/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

01/2024

Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων για ένταξη στο Μητρώο Δυνητικών Εργαζομένων του φορέα

01/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

07/2023

Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων για ένταξη στο Μητρώο Δυνητικών Εργαζομένων του φορέα

07/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

12/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων για ένταξη στο Μητρώο Δυνητικών Εργαζομένων του φορέα

06/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ/ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΣΟΦΨΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ

 Το ΔΣ του Συλλόγου Οικογενειών/Φροντιστών και Φίλων για την Ψυχική υγεία, νόσο Alzheimer και συγγενείς διαταραχές Ν. Σερρών (ΣΟΦΨΥ Ν. Σερρών),

ΚΑΛΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

Όπως προβούν στην υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος για εγγραφή/ένταξη στο δημιουργούμενο δυναμικό μητρώο δυνητικών εργαζομένων. Το μητρώο θα λειτουργήσει ως «δεξαμενή» βιογραφικών και σε αυτό αρχικά θα ανατρέξει ο φορέας αφενός προκειμένου να προτείνει τα βασικά μέλη της διεπιστημονικής ομάδας στις επικείμενες προσκλήσεις ενδιαφέροντος για ανάθεση μονάδων ψυχικής υγείας σε ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του Υπουργείου Υγείας.

Scroll to Top