Συνέδριο «Μέρες Ψυχικής Υγείας 2023» ("Days of Mental Health 2023")

Το διήμερο Συνέδριο «Μέρες Ψυχικής Υγείας 2023» (“Days of Mental Health 2023”) παρακολούθησαν στελέχη των Μονάδων Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων «Ε.Ν.ΟΡΑΜΑ» του ΣΟΦΨΥ Ν. Σερρών που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στις 10 και 11/11/2023, από την Εταιρία Νευροεπιστημών και Αποκατάστασης (Ε.Ν.Α.) σε συνεργασία με το WPA Action Plan on Evidence Based Psychopharmacology. Το Συνέδριο ήταν μέρος μιας προσπάθειας να επιτευχθεί μια όσο το δυνατόν καλύτερη ποιότητα στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση με έμφαση στη Βασιζόμενη σε Ερευνητικά Δεδομένα Ψυχιατρική, με αποτέλεσμα η θεματολογία του Συνεδρίου να παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η δική μας κ. Νομίδου Κατερίνα, Νομικός/Συντονίστρια Διοίκησης των Μονάδων/Πρόεδρος της Π.Ο.Σ.Ο.Ψ.Υ. συμμετείχε στο συμπόσιο του Συνεδρίου με θέμα: “Το Παράδειγμα των Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας: εμπειρίες, προκλήσεις και μελλοντικές προοπτικές”. Στην άκρως επιτυχημένη εισήγηση της παρουσίασε  λεπτομερώς το πρόγραμμα αποκατάστασης που εφαρμόζει η Κινητή Μονάδα «Ε.Ν.ΟΡΑΜΑ» για τους λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας και βασίζεται στη φιλοσοφία, τις αρχές, τις αξίες και τη μεθοδολογία του Μοντέλου για την Ανάκαμψη (Recovery Model), διαφυλάσσοντας με τον τρόπο αυτό και κυρίως προωθώντας τα ανθρώπινα δικαιώματα τους.

Scroll to Top