Κοινωνικές Δομές Καταπολέμησης της Φτώχειας του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ Ν. Σερρών

Ο Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ Ν. Σερρών συνέβαλε στην ανακούφιση των ευπαθών ομάδων που πλέον πλήττονται περισσότερο από την τρέχουσα οικονομική κρίση και τον κορωνοϊό, παρέχοντας τους αδιάλειπτη ψυχοκοινωνική υποστήριξη από το 1998.  Ο Σύλλογος εντάχθηκε στο Εθνικό Δίκτυο Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης και με συμπράττοντα φορέα το Δήμο Σερρών δημιούργησε έξι κοινωνικές δομές  για την παροχή ψυχοκοινωνικής και υλικής υποστήριξης σε ιδιαίτερα ευάλωτους Σερραίους δημότες κατά τη δύσκολη διετία 2012-2014. 

Γνωρίστε τις 6 κοινωνικές δομές του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ Ν.Σερρών

Στόχος του Κοινωνικού Παντοπωλείου ήταν η μηνιαία διασφάλιση της τροφοδοσίας τουλάχιστον 150 οικογενειών με προϊόντα συγκεκριμένου κόστους προκειμένου να ωφεληθούν οικογένειες, οι οποίες δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις καθημερινές ανάγκες.

Στόχος της Κοινωνικής Δομής Παροχής Συσσιτίου ήταν η εξασφάλιση της τροφοδοσίας γευμάτων σε τουλάχιστον 100 ωφελούμενους από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ημερησίως. Το Κοινωνικό Συσσίτιο αγκάλιασε και χάρισε ελπίδα στα άτομα που ήρθαν αντιμέτωπα με τον ψυχικό πόνο, τη φτώχεια και την ανεργία, δίνοντας τους τη δυνατότητα να απολαμβάνουν το φαγητό τους με αξιοπρέπεια. 

Στόχος του Κοινωνικού Φαρμακείου ήταν η παροχή δωρεάν φαρμάκων, υγειονομικού υλικού και ιατροφαρμακευτικών προϊόντων σε τουλάχιστον 100 άπορους, άνεργους και ανασφάλιστους κάθε μήνα. Σκοπός αυτής της δομής ήταν η προσβασιμότητα όλων στην υγεία και στην φαρμακευτική περίθαλψη.

Στόχος του Δημοτικού Λαχανόκηπου ήταν η δωρεάν εκμετάλλευση 50 τ.μ. καλλιεργήσιμης γης από καθέναν από τους 100 και πλέον άπορους και άνεργους Σερραίους συνδημότες για την καλλιέργεια οπωροκηπευτικών με αποκλειστικό σκοπό την σίτιση τους για ένα έτος. Με την συγκεκριμένη δομή επιτεύχθηκε η μείωση του οικογενειακού προϋπολογισμού του φαγητού και η βελτίωση της ποιότητας ζωής του ωφελούμενου μέσω της κοινωνικοποίησης και της αυτοβελτίωσής του.

Σκοπός της Τράπεζας Χρόνου ήταν η ανάπτυξη ενός δικτύου ανταλλαγής υπηρεσιών που βασίζεται στην κοινωνική αλληλεγγύη και υποστηρίζεται από τη δική της μονάδα συναλλαγής. Βασική επιδίωξη ήταν η κάλυψη πολλών καθημερινών αναγκών των ωφελούμενων από την Τράπεζα χρόνου χωρίς τη μεσολάβηση του χρήματος.

Σκοπός του Γραφείου Διαμεσολάβησης ήταν η παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης σε τουλάχιστον 200 άπορους, άνεργους και άστεγους κάθε μήνα. Οι πληροφορίες σχετίζονταν με τις δομές στις οποίες θα μπορούσαν να απευθυνθούν οι παραπάνω ομάδες προκειμένου να ωφεληθούν από τις δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης που υλοποιούνταν στα πλαίσια καταπολέμησης της φτώχειας.

Scroll to Top