Εντυπώσεις για το 4ο πανελλήνιο εκπαιδευτικό σεμινάριο του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Σερρών

Το 4ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο που διοργάνωσε ο Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Σερρών ήταν η δεύτερη εμπειρία μου συνεργασίας με τον παραπάνω σύλλογο, καθώς είχα την τύχη να συμμετάσχω και στο 3ο, που υλοποιήθηκε το 2011. Λέω είχα την τύχη γιατί πραγματικά μου έκανε εντύπωση η άρτια οργάνωση, η έμφαση στις λεπτομέρειες, καθώς και το περιεχόμενο του σεμιναρίου στοιχεία που πηγάζουν από την «τελειομανία» της κας Λένας Νομίδου, που είναι ο φυσικός ηγέτης του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Σερρών. Μαζί της συνυπάρχουν και συνεργάζονται μια ομάδα νέων ανθρώπων οι οποίοι αγαπούν αυτό που κάνουν και εργάζονται σκληρά για την επιτυχία των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνουν να φέρουν σε πέρας. Αξίζουν πραγματικά σε όλους συγχαρητήρια γιατί κάθε φορά μας διδάσκουν πως γίνεται η δουλειά με την Κοινότητα, καθώς τόσο οι διαδικασίες όσο και το αποτέλεσμα τους είναι υποδειγματικό.
Οι εντυπώσεις μου τώρα για το περιεχόμενο του 4ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου με τίτλο: «Η Ψυχοκοινωνική και Επαγγελματική Αποκατάσταση ως Αντίβαρο της Ανάρρωσης» ήταν ιδιαίτερα θετικές. Με εντυπωσίασε η παρουσία των Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας οι οποίοι, όχι μόνο συμμετείχαν ενεργά, αλλά εκδήλωσαν και το συναίσθημά τους και έδειξαν με την εν γένει παρουσία τους ότι δικαιούνται πραγματικά περισσότερες ευκαιρίες στο κρίσιμο πεδίο της Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης. Η αίσθησή μου ήταν ότι τόσο οι Λήπτες όσο και οι φροντιστές έχουν «ωριμάσει», δηλαδή, έχουν εξελιχτεί και μπορούν να θέτουν στόχους και να διεκδικούν μια καλύτερη ποιότητα ζωής αναλαμβάνοντας το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί. Στην προσπάθειά τους αυτή πρέπει να είναι σύμμαχοι και συμπαραστάτες οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας, οι οποίοι όμως πρέπει να ενημερωθούμε και να εκπαιδευτούμε πάνω στις σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο της ψυχικής υγείας τόσο στη Β. Αμερική όσο και στις χώρες της Ε.Ε.. Η παρουσίαση της κας Αικατερίνης Νομίδου ήταν εντυπωσιακή και πολύ διαφωτιστική, καθώς πέρα από την παρουσίαση του «μοντέλου» της ανάρρωσης στο σκέλος της «ελπίδας» βοήθησε τους συμμετέχοντες στο σεμινάριο να κατανοήσουμε το γενικότερο πλαίσιο και φιλοσοφία που διέπει την οργάνωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας όσο και τις δράσεις όλων των εμπλεκομένων στο σύστημα υπηρεσιών ψυχικής υγείας (Λήπτες, Φροντιστές, Επαγγελματίες).
Ωστόσο, ένα σεμινάριο δεν αρκεί. Η εκπαίδευση των επαγγελματιών ψυχικής υγείας χρειάζεται τομές, ρηξικέλευθες αλλαγές. Εκπαίδευση όμως χρειάζονται και οι Λήπτες και οι φροντιστές τους, ώστε μέσα από τις διαδικασίες εκπαίδευσης να αναδυθούν νέοι ηγέτες, που θα πάρουν την τύχη στα χέρια τους διατυπώνοντας τεκμηριωμένες προτάσεις για τη βελτίωση των συνθηκών ψυχοκοινωνικής επανένταξης. Στην προσπάθεια αυτή κανείς δεν περισσεύει και πρέπει όλοι να συμμετάσχουμε σε ένα δημιουργικό διάλογο που δεν πρέπει να γίνεται μια φορά το χρόνο στις Σέρρες, αλλά σ’ όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας παίρνοντας τη σκυτάλη ο ένας από τον άλλο τόσο στο επίπεδο και των Συλλόγων για τη Ψυχική Υγεία όσο και στο επίπεδο των Μονάδων Ψυχικής Υγείας.

Φιλικά
Μανόλης Μέντης
Κοινωνικός Λειτουργός

Scroll to Top