Ενδυνάμωση κατά της Θλίψης και Διαχείριση του Άγχους

Οι Ομάδες ενδυνάμωσης κατά της θλίψης και του άγχους από τον ΣΟΦΨΥ Ν. Σερρών στοχεύουν στην ατομική και κοινωνική ενδυνάμωση ατόμων που πλήττονται από διάφορες καταστάσεις και βιώνουν ψυχοκοινωνικές δυσκολίες στην καθημερινότητα τους. Οι συμμετέχοντες μέσα από διάφορες ψυχοθεραπευτικές τεχνικές μαθαίνουν να διαχειρίζονται το καθημερινό άγχος και τα εξωτερικά ερεθίσματα.

«Ποτέ δε θα μπορούσα να φανταστώ πώς όλα ξεκινάνε από ένα δυνατό εαυτό… Τώρα νιώθω πως μπορώ να καταφέρω τα πάντα. Και θα τα καταφέρω!»

 Η Ομάδα Ενδυνάμωσης αφορά στην εφαρμογή ψυχοθεραπευτικών τεχνικών σε ομαδικό επίπεδο που στοχεύουν στη διαμόρφωση ενός πιο δυνατού εαυτού μέσω της ανάλυσης και της εκ βαθέων εξέτασης των κοινών αλλά και δυσάρεστων προεκτάσεων της ψυχικής διαταραχής, όπως το τραύμα της διάγνωσης, η εμπειρία του κοινωνικού στιγματισμού και η μοιραία ανάπτυξη αυτοστίγματος και η δημιουργία του αισθήματος αναπηρίας, αλλά άλλων καταστάσεων που εάν δεν επιλυθούν ενδέχεται να οδηγήσουν στην ανάπτυξη ή επιδείνωση κάποιας ψυχικής διαταραχής.

Στόχος της ομάδας είναι η κατανόηση, η ερμηνεία και τελικά η αποφυγή αυτών των παραγόντων που συχνά δεσμεύουν το άτομο και συντηρούν το πρόβλημα που αντιμετωπίζει μέσω της προσωπικής του ενδυνάμωσης και της ενεργής εμπλοκής του στη θεραπευτική διαδικασία.

Η αναγκαιότητα της υπηρεσίας ενδυνάμωσης κατά της θλίψης και η διαχείριση του άγχους

Η οικονομική κρίση και η πανδημία Covid-19 ως καθημερινή πραγματικότητα πια, έχει διαποτίσει πλέον τις περισσότερες πτυχές της ζωής μας. Η κατάθλιψη, ως παγκόσμια απειλή, τείνει να αναδειχθεί για την Ελλάδα η Εθνική μας ψυχική διαταραχή. Ανεργία, απολύσεις, αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις και συνθήκες, αβεβαιότητα, ανασφάλεια, φόβος, άγχος, αγωνία, θλίψη, απόγνωση και απελπισία αποτελούν ένα εκρηκτικό για το σύγχρονο άνθρωπο μείγμα καταστάσεων και συναισθημάτων. Όταν όμως η πίεση ανατρέπει βίαια την ψυχική ισορροπία, η αναζήτηση βοήθειας και υποστήριξης κρίνεται πιο αναγκαία από ποτέ.

Κατά συνέπεια, οι εν λόγω ομάδες ψυχοθεραπευτικού χαρακτήρα προέκυψαν λόγω της δυσχερούς περιρρέουσας οικονομικής κρίσης που επικρατεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας και αποκρυσταλλώνεται στη φανερή πλέον ψυχική εξουθένωση των πολιτών της, υπό τη μορφή δυσθυμίας, καταθλιπτικής διάθεσης και καθημερινού δυσλειτουργικού άγχους. Η πανδημία του Covid-19 ήρθε για να εδραιώσει την αναγκαιότητα λειτουργίας αυτής της ομάδας.

Οι Ομάδες Ενδυνάμωσης Κατά της Θλίψης και Διαχείρισης Άγχους απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε ενήλικα άτομα από την ευρύτερη κοινότητα, τα οποία πλήττονται από στρεσογόνους παράγοντες και βιώνουν μια πληθώρα ψυχοκοινωνικών δυσκολιών στη ζωή τους, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν ή να κινδυνεύουν να αναπτύξουν προβλήματα ψυχοπαθολογίας

Οι στόχοι των ομάδων ενδυνάμωσης κατά της θλίψης και διαχείρισης άγχους

Κύριος στόχος των ομάδων είναι η ατομική και κοινωνική ενδυνάμωση των συμμετεχόντων προκειμένου είτε να αποφύγουν την πιθανή ανάπτυξη ψυχοπαθολογίας (κάποια μορφή κατάθλιψης ή κάποιας αγχώδους διαταραχής) είτε να εφοδιαστούν με τα κατάλληλα μέσα να την αντιμετωπίσουν, εάν αυτή έχει ήδη εκδηλωθεί.

Έχοντας κυρίως ως θεωρητικό πλαίσιο το γνωστικο-συμπεριφορικό μοντέλο ψυχοθεραπείας προσαρμοσμένο στις ανάγκες όλων των μελών της ομάδας, επιχειρείται και επιτυγχάνεται η μετάδοση βασικών δεξιοτήτων και τεχνικών για την πιο λειτουργική διαχείριση του καθημερινού άγχους και την απομάκρυνση των δυσάρεστων καταθλιπτικών συμπτωμάτων από τη ζωή του ατόμου μέσω της προσωπικής και κοινωνικής τους ενδυνάμωσης.

Οι συμμετέχοντες, λειτουργώντας σε ομαδικό επίπεδο, έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν τον εαυτό τους σε επίπεδο εσωτερικής και εξωτερικής συμπεριφοράς τους, να προσδιορίσουν τον τρόπο αντίληψης τους και διαχείρισης των εξωτερικών ερεθισμάτων, γεγονότων ή συνθηκών, να αναγνωρίσουν συμπεριφορές ή αντιλήψεις που οδηγούν στην ανάπτυξη κάποιας μορφής ψυχοπαθολογίας.

Επίσης, μπορούν να αξιολογήσουν τον τρόπο που μέχρι σήμερα λειτουργούν τόσο στη σχέση τους με τον εαυτό τους όσο και στις σχέσεις τους με τους άλλους, να αλλάξουν παγιωμένες δυσλειτουργικές συμπεριφορές και αντιλήψεις και να εκπαιδευτούν σε πιο αποδοτικές γνωστικές και συμπεριφορικές τεχνικές που σταδιακά θα αυξήσουν και θα θωρακίσουν την ψυχική τους ανθεκτικότητα απέναντι σε οποιαδήποτε στρεσσογόνα ή δυσάρεστη “απειλή” εμφανιστεί στη ζωή τους.

Τόσο η φιλοσοφία, το όραμα και η συνολική δράση, όσο και η καθημερινή λειτουργία του Συλλόγου συνάδουν απόλυτα με το Μοντέλο Ανάρρωσης (Recovery Model) και είναι πάντα προσαρμοσμένες με ιδιαίτερο σεβασμό στις βασικές αξίες του που είναι ο αυτοπροσδιορισμός, η προσωπική επιλογή, η συνεργασία και κυρίως η ελπίδα. Η ζωτική ελπίδα ότι η ανάρρωση από μια ψυχική διαταραχή μπορεί να επιτευχθεί, η οποία με την ενδυνάμωση μετατρέπεται σε πίστη, δίνει ώθηση, κίνητρο και δέσμευση για αλλαγή. Για το λόγο αυτό, σταδιακά όλο το δυναμικό του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ν. Σερρών αποκτά μέσω ειδικής εκπαίδευσης ένα σύνολο ικανοτήτων που εμπνέουν έμπρακτα αυτές τις αξίες, οι οποίες θα διευκολύνουν τελικά τους ωφελούμενους του Συλλόγου.

Οι συμμετέχοντας στις ομάδες αποκτούν τη δυνατότητα να θέσουν τα θεμέλια για ποιοτική ζωή μέσω μιας συνεχούς, ανοδικής πορείας αυτοβελτίωσης, κατά την οποία επιτυγχάνουν ένα πλήθος σημαντικών επιτευγμάτων, όπως η διατήρηση της λειτουργικότητας τους, η επανάκτηση της ζωντάνιας τους, των ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων τους, η ανάπτυξη στόχων, ονείρων και ικανοτήτων, η απόκτηση και η διατήρηση ζωτικών ρόλων, η αυξανόμενη αίσθηση αυτο-αποδοτικότητας και αυτο-εκτίμησης, η διεκδίκηση ουσιαστικών σχέσεων, το ξύπνημα της ελπίδας τους και κυρίως η (επαν)εμπλοκή τους σε δραστηριότητες που διευκολύνουν την ισότιμη συμμετοχή τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

Σε αυτό το προσωπικό για τον καθένα ταξίδι, τα επιτεύγματα αυτά σωρευτικά αντανακλούν τελικά τον επαναπροσδιορισμό της ταυτότητας του ατόμου και τη διαμόρφωση μιας ζωής με νόημα. Γιατί για εμάς αυτό σημαίνει ανάρρωση… Η απόκτηση μιας ζωής με νόημα! Το νόημα που ταιριάζει στον καθένα για τη ζωή που ονειρεύτηκε ο καθένας!

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας

Εθελοντισμός

Στο Σύλλογο Οικογενειών/Φροντιστών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία (Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ.) Ν. Σερρών γνωρίζουμε πολύ καλά πως με την ομαδική προσπάθεια μπορούμε να καταφέρουμε πολλά. Αν θες και εσύ να ενισχύσεις την προσπάθεια μας, και να βοηθήσεις συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη, γίνε εθελοντής στις δράσεις του Συλλόγου μας. 

Scroll to Top