Ενημερωτικά Φυλλάδια για την Ψυχική Υγεία από τον ΣΟΦΨΥ Ν. Σερρών

Ενημερωθείτε για την ψυχική υγεία μέσα από τα ενημερωτικά φυλλάδια του ΣΟΦΨΥ Ν.Σερρών

Ο Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ Ν. Σερρών τυπώνει και διανέμει δωρεάν ενημερωτικό υλικό τόσο για τις δραστηριότητες του Συλλόγου, όσο και για τις ψυχικές διαταραχές, που έχουν ως σκοπό την ευαισθητοποίηση της κοινότητας και η άρση του στίγματος που συνοδεύει τις ψυχικές διαταραχές.

Δείτε κάποια ενημερωτικά φυλλάδια για την ψυχική υγεία

Scroll to Top