Ημερίδες, Εκδηλώσεις & Συμμετοχές του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ Ν.Σερρών σε Συνέδρια Εσωτερικού

2004 – 2005

Συμμετοχή του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ν. Σερρών σε διημερίδα «Βίοι Ψυχής Παράλληλοι» στην Αίγλη του Ζαπείου.
Scroll to Top