Περιοδικό ΥΠΟ-στήριξη

Το Περιοδικό Υπο-στήριξη που εκδιδόταν ανελλιπώς από το 2001 έως το 2010 με την οικονομική υποστήριξη των Janssen Cilag ΑΕΒΕ και Pharmaserve Lilly ΑΕΒΕ είχε ως στόχο να παράσχει “υποστήριξη” σε άτομα με ψυχιατρικές εμπειρίες και στις οικογένειες του, αλλά και να ενημερώσει και ευαισθητοποιήσει την ευρύτερη κοινότητα για θέματα ψυχικής υγείας. 

Δείτε κάποια εξώφυλλα των περιοδικών ΥΠΟ-στήριξη

Scroll to Top