Πολιτιστική ζωή, ψυχαγωγία, ελεύθερος χρόνος και Ψυχική Υγεία

Ο Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ν.Σερρών πασχίζει για τη δημιουργία ευκαιριών υγιούς συγχρωτισμού και συμμετοχής επί ίσοις όροις. Για την κοινωνική ένταξη, την καταπολέμηση του στίγματος και την προώθηση της ισότιμης συμμετοχής σε δραστηριότητες των αποκλεισμένων από ευκαιρίες ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Η οικονομική ενίσχυση από ευαισθητοποιημένους πολίτες προσφέρει τη δυνατότητα στα μέλη του ΣΟΦΨΥ Ν.Σερρών να ξεφεύγουν από τη δύσκολη καθημερινότητα.

Η θετική επιρροή στην ψυχική υγεία είναι δικαίωμα

Ο ελεύθερος χρόνος και η συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή και την ψυχαγωγία αποτελεί όχι μόνο ανθρώπινο δικαίωμα, αλλά και βασικό δείκτη ένταξης στην κοινωνία. Πολύ συχνά τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας και/ή άνοια, οι οικογένειές τους, καθώς και άτομα ηλικίας 65+ στερούνται του δικαιώματός τους να συμμετέχουν σε γκάμα δραστηριοτήτων. Δραστηριότητες που για άλλους θεωρούνται δεδομένες.

Αποτελέσματα εκδηλώσεων του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ν.Σερρών

Ο ΣΟΦΨΥ Ν.Σερρών προάγει την ουσιαστική συμμετοχή αυτών των ατόμων στην πολιτιστική ζωή, την ψυχαγωγία και τον ελεύθερο χρόνο. Πέρα από την τόσο απαραίτητη διασκέδαση και απόδραση, επιτυγχάνεται, επίσης, τριπλό κοινωνικό αποτέλεσμα:

Δημιουργία ευκαιριών άσκησης του δικαιώματος συμμετοχής στην πολιτιστική ζωή, την ψυχαγωγία και τον ελεύθερο χρόνο από τους συνήθεις αποκλεισμένους

Εξάλειψη των αρνητικών στάσεων του τοπικού πληθυσμού απέναντι στα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας

Συμβολή στην καταπολέμηση της περιθωριοποίησης, μέσω της κοινωνικοποίησης

Οι εκδηλώσεις του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ν.Σερρών

Τέχνη και Ψυχική Υγεία

Scroll to Top