“Οργάνωση και Ενίσχυση Δράσεων Κοινωνικής Στήριξης με διακριτικό τίτλο ΣΤΗΡΙΖΩ” του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ Ν. Σερρών

2019

Περιγραφή του Προγράμματος για την Ψυχική Υγεία

1/4/2019-31/5/2019: Ο Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ.Ν. Σερρών υλοποίησε το Πρόγραμμα ψυχικής υγείας «Οργάνωση και Ενίσχυση Δράσεων Κοινωνικής Στήριξης με διακριτικό τίτλο ΣΤΗΡΙΖΩ» του Υπουργείου Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης): Κυρίαρχοι στόχοι της δράσης ήταν:

Aφενός η ψυχο-συναισθηματική, γνωστική, πνευματική και κοινωνική ενίσχυση των ατόμων με ήπια γνωστική έκπτωση, με τη λειτουργία τακτικών ομάδων όπως:

Oμάδα μουσικής και χορού προηγουμένων δεκαετιών

Oμάδα σωματικής άσκησης

Ομάδα ψυχολογικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης με ασκήσεις μνήμης

Ομάδα νοητικής ενδυνάμωσης με ασκήσεις μέσω Η/Υ

Ομάδα χοροθεραπείας

Αφετέρου, η ψυχοεκπαίδευση και η ενδυνάμωση των φροντιστών τους, μέσω της απόκτησης των κατάλληλων δεξιοτήτων που θα συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας φροντίδας των ληπτών της.

Scroll to Top