«Ψυχική Υγεία & Νέοι» του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ Ν. Σερρών

2007 – 2009

Περιγραφή του Προγράμματος Ψυχικής Υγείας

Ο Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ.Ν. Σερρών διοργάνωσε ημερίδες «Ψυχική Υγεία & Νέοι» με την υποστήριξη του Υπουργείου Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τη συνεργασία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος «Νεανικές Δράσεις».

Ημερίδες “Ψυχική Υγεία & Νέοι»

26/3/2019: Διοργάνωση Ημερίδας με θέμα «Ψυχική Υγεία & Νέοι»: Ο καθένας από εμάς είναι μέρος της λύσης» στην αίθουσα του Τ.Ε.Ι. Σερρών, με την υποστήριξη του Υπουργείου Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τη συνεργασία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος «Νεανικές Δράσεις».

1/4/2019: Διοργάνωση Ημερίδας με θέμα «Ψυχική Υγεία & Νέοι: Ο καθένας από εμάς είναι μέρος της λύσης» στην αίθουσα της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών, με την υποστήριξη του Υπουργείου Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τη συνεργασία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος «Νεανικές Δράσεις».

28/4/2019: Διεξαγωγή Βιωματικού Σεμιναρίου με τίτλο «Ακούω…Μαθαίνω …Στηρίζω…» στα πλαίσια της δράσης «Ψυχική Υγεία και Νέοι: Ο καθένας από εμάς είναι μέρος της λύσης» με την υποστήριξη του Υπουργείου Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Scroll to Top