Ψυχοεκπαίδευση & Υποστήριξη των Οικογενειακών Φροντιστών από τον Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ.Ν. Σερρών

Η ψυχοεκπαίδευση της οικογένειας είναι ένα ψυχοθεραπευτικό μοντέλο που βασίζεται στην αναγνώριση δυσκολιών και στη δημιουργία πλάνου που θα συμβάλλει στην βελτίωση της ενδοοικογενειακής λειτουργίας. Ο Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ν. Σερρών μέσα από τις Ομάδες Ψυχοεκπαίδευσης και Υποστήριξης των Οικογενειακών Φροντιστών έχουν στόχο την ενδυνάμωση, εκπαίδευση και καθοδήγηση των φροντιστών των ατόμων που αντιμετωπίζουν κάποια ψυχική διαταραχή και/ή άνοια.

Η Ομάδα Ψυχοεκπαίδευσης αποτελεί μία συγκεκριμένη μορφή ομαδικής θεραπείας που πλέον συνίσταται τόσο για άτομα με ψυχικές διαταραχές και/ή άνοια όσο και για τις οικογένειες τους. Αφορά στην παροχή έγκυρης επιστημονικής γνώσης από ειδικά εκπαιδευμένους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, η οποία θα συμβάλλει θα ενδυναμώσει τους οικογενειακούς φροντιστές ώστε να βγουν αλώβητοι από το βάρος φροντίδας και να βελτιστοποιήσουν την παρεχόμενη φροντίδα με σεβασμό στην προσωπικότητα, την αξιοπρέπεια, τα δικαιώματα και τις εξειδικευμένες ανάγκες του ατόμου με ψυχική διαταραχή και/ή άνοια.

«Μακάρι να μην ντρεπόμουν και να είχα αποφασίσει να συμμετάσχω σε αυτήν την ομάδα χρόνια πριν. Θα είχε βελτιωθεί η επικοινωνία μου με το γιο μου, θα του προσέφερα ποιοτικότερη φροντίδα και θα διατηρούσα τη δική μου ψυχική υγεία καθώς τις ισορροπίες μέσα στην οικογένεια. Πλέον όλα είναι πιο εύκολα.»

Σκέψη Μέλους της Ομάδας Ψυχοεκπαίδευσης οικογενειακών φροντιστών του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ν. Σερρών

Η ενημέρωση για τις αιτίες, τα συμπτώματα, τους τρόπους αντιμετώπισής ενός προβλήματος ψυχικής υγείας και η κατάλληλη εκπαίδευση των μελών της ομάδας στην εφαρμογή καλών πρακτικών και στην απόκτηση δεξιοτήτων οδηγεί στην αποφυγή των υποτροπών, στην καλύτερη αντιμετώπιση των συμπτωμάτων, στη βελτίωση των σχέσεων μέσα στην οικογένεια και στη διατήρηση της ευεξίας για ολόκληρη την οικογένεια.

Περαιτέρω, η κατάθεση και ανταλλαγή προσωπικών εμπειριών μεταξύ οικογενειακών φροντιστών, προσφέρει σημαντική ανακούφιση στους φροντιστές και βοηθάει στην καλύτερη αντιμετώπιση και στην αποτελεσματικότερη φροντίδα του μέλους της οικογένειας που βάλλεται ψυχικά.

"Φροντίδα δεν είναι να γίνεσαι κομμάτια”

Εβδομαδιαία Ψυχοεκπαίδευση και Υποστήριξη των Οικογενειακών Φροντιστών

Οι σημαντικές ελλείψεις και παραλείψεις στο εθνικό σύστημα υγείας, η άγνοια σχετικά με τις ψυχικές διαταραχές, το κοινωνικό στίγμα που τις συνοδεύει καθώς και οι καθημερινές δυσκολίες που εμφανίζονται στη ζωή όλης της οικογένειας ενός πάσχοντα δυσχεραίνουν το ρόλο των υπόλοιπων μελών της οικογένειας ως φροντιστές, με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να παρέχουν τη σωστή και πρέπουσα φροντίδα στο συγγενή τους.

Σκοποί και οφέλη της εβδομαδιαίας ψυχοεκπαίδευσης και υποστήριξης οικογενειακών φροντιστών

Η Ομάδα Ψυχοεκπαίδευσης των οικογενειακών φροντιστών στοχεύει κατά κύριο λόγο στην προσωπική ενδυνάμωση των συμμετεχόντων της ως προς το δύσκολο ρόλο του φροντιστή ενός ατόμου με κάποια ψυχική διαταραχή, ώστε να αποφύγει ο ίδιος την ανάπτυξη ψυχοπαθολογίας αλλά και κατ’ επέκταση, να είναι σε θέση να παρέχει ποιοτικότερη φροντίδα στον πάσχοντα, η οποία θα συμβάλλει σημαντικά στην ψυχοκοινωνική αποκατάσταση, μιας και είναι κοινά αποδεκτό ότι μόνο αν ο φροντιστής διαθέτει ένα δυνατό, σωστά εκπαιδευμένο και ενημερωμένο εαυτό είναι και ικανός να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια στον αγαπημένο του άνθρωπο.

Η κατάθεση και η ανταλλαγή προσωπικών εμπειριών, κοινών προβληματισμών και παρόμοιων σκέψεων από άλλους οικογενειακούς φροντιστές συμβάλλουν σημαντικά στη συναισθηματική αποφόρτιση των μελών της ομάδας, δεδομένης της ψυχικής εξάντλησης που πιθανόν να προκαλεί ο δύσκολος ρόλος του φροντιστή.

Η παροχή έγκυρης επιστημονικής γνώσης από κάποιον ειδικά εκπαιδευμένο επαγγελματία ψυχικής υγείας, σε συνδυασμό με το προσωπικό βίωμα που διαθέτει κάθε μέλος της ομάδας, οδηγεί στη βαθύτερη κατανόηση της διαταραχής, στην απόκτηση δεξιοτήτων διαχείρισης της καθημερινότητας και τεχνικών αντιμετώπισης της κρίσης, και τελικά στην προσφορά μιας πιο ποιοτικής και αποδοτικής φροντίδας που είναι και βασικό συστατικό μιας συνδυαστικής θεραπευτικής αντιμετώπισης της ψυχικής διαταραχής και/ή άνοιας.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας

Scroll to Top