Σχετικά με τον Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ Ν. Σερρών και το έργο ψυχοκοινωνικής υποστήριξης

Μαζί διεκδικούμε την ισότητα στην ψυχική υγεία

Η Ιστορία του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ
Ν. Σερρών

Ο Σύλλογος Οικογενειών/Φροντιστών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία, Νόσο Alzheimer και Συγγενείς Διαταραχές Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ.  Ν. Σερρών ιδρύθηκε το 1998 από έναν μικρό αριθμό οικογενειών. Πρωταρχικός σκοπός ήταν να αντιμετωπίσει την έλλειψη εξω-νοσοκομειακών δομών και να βοηθήσει άτομα με ψυχιατρικές εμπειρίες. 

“Μετράμε 23 χρόνια εθελοντικής προσφοράς ψυχοκοινωνικής υποστήριξης”

Ο Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ν. Σερρών γιορτάζει υπερήφανα τα 23 χρόνια συνεχούς λειτουργίας και ακούραστης εθελοντικής προσφοράς. Ο Σύλλογος έχει υλοποιήσει πολυάριθμες δράσεις και προγράμματα σε τοπικό και πανελλήνιο επίπεδο, ενώ το καινοτόμο κοινωνικό του έργο είναι βραβευμένο και ευρωπαϊκά αναγνωρισμένο. Ο Σύλλογος, παρά την κοινωνικο-οικονομική δυσχέρεια της εποχής, δεσμεύεται να συνεχίσει απρόσκοπτα το έργο του και να παρέχει υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης παραμένοντας δίπλα στην ανθρώπινη ψυχή που δοκιμάζεται.

Ο Ρόλος του Συλλόγου

Ο Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ν. Σερρών γεννήθηκε από την ανάγκη δημιουργίας και λειτουργίας μιας κοινοτικής δομής που στόχο θα είχε την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ατόμων με ψυχιατρικές εμπειρίες που ζουν στην κοινότητα μόνοι ή με την οικογένειά τους. Η παντελής έλλειψη παρόμοιων δομών στην περιοχή,  κατέστησε αυτήν την ανάγκη επιτακτική. Στην ευρύτερη περιοχή του Ν. Σερρών λειτουργούν μόνο δύο ψυχιατρικές δομές: το Κέντρο Ψυχικής Υγείας και η Ψυχιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου. Ωστόσο, δεν λειτουργεί καμία δομή που προσφέρει υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και αποκατάστασης. Οι άνθρωποι που βίωσαν την οξύτητα του ψυχικού πόνου, συχνά στιγματίζονται και βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό. Οι ίδιοι άνθρωποι στερούνται βασικά δικαιώματα, όπως πρόσβασης στην πληροφόρηση και ενημέρωση, δια βίου μάθησης, ενίσχυσης ικανοτήτων και αποκατάσταση, πρόσβασης σε υπηρεσίες υποστήριξης για τη διαβίωση και την ένταξη στην κοινότητα και για την πρόληψη της απομόνωσης ή του αποκλεισμού, συμμετοχής στην πολιτισμική ζωή, την ψυχαγωγία και τον ελεύθερο χρόνο. Το σημαντικό αυτό κενό επιχειρεί να καλύψει ο Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ν Σερρών μέσα από το πολυπαραγοντικό του έργο.

“ Tο να ζητάς βοήθεια είναι σημάδι της δύναμης σου “

The Anxious Empath

Το Όραμα του Συλλόγου

Όλα τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας και οι οικογένειες τους πρέπει να ζουν με αξιοπρέπεια σε έναν κόσμο χωρίς αποκλεισμούς, στιγματισμούς και διακρίσεις, να ασκούν όλα τα ανθρώπινα δικαιώματά τους και να αντιμετωπίζονται με σεβασμό ως ισότιμα μέλη της κοινωνίας. 

Η Αποστολή του Συλλόγου

Αποστολή του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ Ν. Σερρών είναι η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τη δημιουργία κοινοτήτων φιλικών προς την ψυχική διαταραχή και την άνοια, καθώς και η δημιουργία ευκαιριών που θα βοηθήσουν τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας και/ή άνοιας και τις οικογένειες τους να ξαναβρούν  νόημα στη ζωή τους, να χτίσουν μια γέφυρα επικοινωνίας με τον εαυτό τους και με τον υπόλοιπο κόσμο, και να μπορούν να ζήσουν χωρίς στιγματισμούς, αποκλεισμούς και διακρίσεις.

“Μόνο το 51% του παγκόσμιου πληθυσμού έχει πρόσβαση στη θεραπεία σοβαρών ψυχικών διαταραχών”

Οι Στόχοι του Συλλόγου

Οι βασικοί στόχοι του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ν. Σερρών είναι:

Η καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος των ψυχικών διαταραχών

Η ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας

Η ενδυνάμωση ανθρώπων με ήπια νοητική έκπτωση και αρχόμενη άνοια

Η προαγωγή της υγιούς και ενεργούς γήρανσης σε άτομα ηλικίας 60+

Η υποστήριξη των οικογενειών και των φροντιστών των ατόμων με ψυχικές διαταραχές και/ή άνοια

Η ευαισθητοποίηση της κοινότητας σε θέματα που αφορούν στην ψυχική υγεία εν γένει

Η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού

Η συνηγορία και η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές και/ή άνοια και των οικογενειών τους, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους

Οι Βραβεύσεις του Συλλόγου

Ο Σύλλογος έχει βραβευτεί δύο φορές από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εθελοντική (1999) και κοινωνική (2006) προσφορά του. Ποικίλλες δράσεις του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ Ν. Σερρών έχουν αναγνωριστεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως καινοτόμες καλές πρακτικές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και ευαισθητοποίησης της κοινότητας

 

Βραβείο “Good Practice Award 2013

Η Ομάδα Κουκλοθέατρου του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ν. Σερρών «Τα Κουκλο-αρμενίσματα» απέσπασε το Βραβείο “Good Practice Award 2013” από τη Διεθνή Συμμαχία Δικτύων Συνηγορίας για την Ψυχική Υγεία (Global Alliance of Mental Illness Advocacy Networks – Gamian-Europe). Παράλληλα, η διετής Πανελλαδική δράση «Το Καραβάνι της Αλήθειας: Συνομιλίες Πρόσωπο με Πρόσωπο» έτυχε ευρωπαϊκής αναγνώρισης και κατεγράφη ως καλή πρακτική εξάλειψης του κοινωνικού στίγματος και των διακρίσεων (EU-Mental Health Compass /Δράση της ΕΕ για την Ψυχική Υγεία και την Ευεξία).

Βραβείο “2014 Award for Outstanding Achievements in development of the EU through European Projects”

Στα πλαίσια της δράσης «Τι κάνετε για μια καλύτερη κοινωνία;» με απόφαση του European Projects Association (EPA) απονεμήθηκε στην Πρόεδρο του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ν. Σερρών, Νίκη-Ελένη Νομίδου το βραβείο “2014 Award for Outstanding Achievements in development of the EU through European Projects”. Το βραβείο τιμής που δόθηκε για πρώτη φορά σε Ελληνίδα υπήκοο απονεμήθηκε σε ειδική τελετή στους χώρους του Ευρωκοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, αποτελώντας μια ακόμη σημαντική διάκριση του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ν. Σερρών.

Η Ταυτότητα του Συλλόγου

Ο Σύλλογος Οικογενειών/Φροντιστών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία, Νόσο Alzheimer και Συγγενείς Διαταραχές Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ.  Ν. Σερρών είναι μια εθελοντική, μη-κερδοσκοπική, μη-κυβερνητική οργάνωση (Σωματείο). Ο Σύλλογος είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Παροχής Κοινωνικής Φροντίδας (άρθρο 7 Ν. 4455/2017 (ΦΕΚ 22Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 52 Ν. 4520/2018 (ΦΕΚ30Α), στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Παροχής Κοινωνικής Φροντίδας (αρ. 0260ΣΥΝ12046Ο68Ν 0332) και στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών ΜΚΟ (αρ. 02602ΣΥΝ12046Ο68Ν 0283). Είναι επίσης, Ειδικά Πιστοποιημένος Φορέας Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας(ΦΕΚ 17.11.2017, τεύχος Β’, Αρ. .Φύλλου 4015) και  διαθέτει Πιστοποίηση Διαχειριστικής Επάρκειας σύμφωνα με το πρότυπο του ΕΛΟΤ. 

Scroll to Top