Συμμετοχή του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ Ν.Σερρών στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νόσου Alzheimer και 3ο Μεσογειακό Συνέδριο Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων (MECOND)

14-17/02/2019

Στο Grand Hotel της Θεσσαλονίκης ο Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ν. Σερρών συμμετείχε με εισήγηση δια της αντιπροέδρου του κας Νομίδου Αικατερίνης, με τίτλο «Δικαιοπρακτική ικανότητα των ατόμων με Άνοια».

Tο Περιεχόμενο της Εισήγησης

«Στερεότυπα και παρανοήσεις αναφορικά με τις δεξιότητες λήψης αποφάσεων συχνά οδηγούν στην αφαίρεση της δικαιοπρακτικής ικανότητας κάποιων ατόμων, όπως για παράδειγμα ότι τα άτομα με άνοια δεν μπορούν να λάβουν αποφάσεις και ότι άλλοι πρέπει να αποφασίζουν για καθετί που τους αφορά ή ότι όταν ένα άτομο με άνοια ενταχθεί σε κάποια δομή φροντίδας τότε όλες οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται από τους «ειδικούς».

Το θέμα του δικαιώματος της δικαιοπρακτικής ικανότητας και οι συνέπειες της στην απαίτηση ενημερωμένης συγκατάθεσης είναι ευαίσθητα θέματα που συχνά απαντώνται με σθεναρή αντίσταση. Το άρθρο 12 του Ν.4074/12 που επικύρωσε τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες καθιστά σαφές ότι και τα άτομα με άνοια έχουν ίδια και ίσα δικαιώματα με τους άλλους και ότι πρέπει να τους δίνεται η δυνατότητα να τα ασκούν. Το άρθρο 12 προβλέπει περαιτέρω ότι όταν έχουν δυσκολίες στη λήψη αποφάσεων δικαιούνται να λάβουν υποστήριξη για να αποφασίσουν.

Τα Δικαιώματα των Ατόμων με Άνοια

Η Ελλάδα, όπως και όλα τα Κράτη μέλη που επικύρωσαν τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες οφείλουν να προστατεύσουν το δικαίωμα των ατόμων με άνοια να αποκτούν ή να μεταβιβάζουν ακίνητα, να έχουν έλεγχο των χρημάτων τους και να μην τους αφαιρούνται τα περιουσιακά τους στοιχεία. Στις παρανοήσεις περιλαμβάνεται και η σύγχυση της δικαιοπρακτικής ικανότητας με τη διανοητική ικανότητα.

Η Δικαιοπρακτική Ικανότητα

Η δικαιοπρακτική ικανότητα είναι έμφυτο και αναπαλλοτρίωτο δικαίωμα με δύο διαστάσεις: το δικαίωμα να κατέχει κάποιος δικαιώματα και το δικαίωμα να ασκεί αυτά τα δικαιώματα. Το δικαίωμα στην δικαιοπρακτική ικανότητα είναι απαραίτητο για την απόλαυση όλων των άλλων δικαιωμάτων και είναι αυτό που επιτρέπει στα άτομα να συμμετέχουν στην κοινωνία και να αναγνωρίζονται ως πολίτες.

Η Διανοητική Ικανότητα

Η διανοητική ικανότητα είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για την αναφορά στις δεξιότητες λήψης αποφάσεων ενός ατόμου. Πολύ συχνά όταν ένα άτομο με άνοια λάβει μια απόφαση με την οποία οι άλλοι δε συμφωνούν θεωρείται ότι δεν μπορεί να λάβει αποφάσεις. Ωστόσο, όλοι μας κάποιες φορές παίρνουμε αποφάσεις και κάνουμε επιλογές στη ζωή μας με τις οποίες οι άλλοι δεν συμφωνούν χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μας αφαιρείται η δικαιοπρακτική μας ικανότητα. Επιπλέον, η διανοητική ικανότητα συχνά και λανθασμένα θεωρείται ότι είναι σταθερή και μόνιμη και ότι είτε κάποιος την έχει είτε δεν την έχει.

Ωστόσο, το πώς αποφασίζουμε εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως άγχος, κούραση, ασθένεια κλπ. Με την εκμάθηση νέων δεξιοτήτων η ικανότητά μας να λαμβάνουμε αποφάσεις βελτιώνεται. Μια από τις πιο δύσκολες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι η αλλαγή των αρνητικών στερεοτύπων και παρανοήσεων που οδηγούν σε υποθέσεις ότι τα άτομα με άνοια δεν έχουν διανοητική ικανότητα και κατά συνέπεια ότι πρέπει να τεθούν σε δικαστική συμπαράσταση με μοναδικό κριτήριο τη διάγνωση».

Scroll to Top