Συμμετοχή του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ Ν.Σερρών στο Salzburg Global Seminar για την άνοια

Άνοια: μία από τις πιο σοβαρές προκλήσεις της εποχής

Η άνοια θεωρείται ως μια από τις σοβαρότερες και αυξανόμενες προκλήσεις για τις υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας καθώς και για τις κοινότητες και τις οικογένειες, ιδιαίτερα στις χώρες με γηράσκοντες πληθυσμούς. Τα παραδοσιακά μοντέλα φροντίδας συχνά δεν καλύπτουν επαρκώς τις ανάγκες των ατόμων με άνοια και των οικογενειών τους κυρίως επειδή τα εν λόγω μοντέλα στοχεύουν κυρίως στη σωματική υγεία μόνο και όχι σε ολόκληρο το φάσμα των εμπειριών που συνοδεύουν την ασθένεια. Απαιτούνται νέα μοντέλα ολοκληρωμένης φροντίδας και ετοιμότητα της κοινότητας να ανταποκριθεί στην πρόκληση.

Συμμετοχή του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ στο ο Salzburg Global Seminar

Η αντιπρόεδρος του ΣΟΦΨΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ Κατερίνα Νομίδου είχε την τιμή να συμμετάσχει σε έναν από τους κορυφαίους διεθνείς εκπαιδευτικούς θεσμούς για την προαγωγή της ανταλλαγής ιδεών σε ένα διεπιστημονικό και διαπολιτισμικό περιβάλλον στο οποίο λαμβάνουν μέρος συμμετέχοντες από εκατό χώρες του κόσμου, το Salzburg Global Seminar και συγκεκριμένα στην ενότητα για την άνοια.

Οι Θεματικές του Σεμιναρίου

Για πέντε ημέρες η κ.Νομίδου μαζί με άλλους 40 συμμετέχοντες και 10 συντονιστές από 14 χώρες εξέτασαν:

Το θέμα της άνοιας και του στίγματος που τη συνοδεύει σε διάφορα κοινωνικοοικονομικά και πολιτισμικά πλαίσια και εντόπισαν τις καλύτερες πρακτικές αντιμετώπισής του

Τα βασικά χαρακτηριστικά μιας φιλικής προς την άνοια κοινότητας

Τη σημασία της πρώιμης διάγνωσης και πώς αυτή μπορεί να επιτευχθεί

Ποιες είναι οι ευρύτερες επιπτώσεις για τα συστήματα υγείας και κοινωνικής φροντίδας κυρίως στις απομακρυσμένες και παραμελημένες περιοχές.

Τι έχει περισσότερη σημασία για τους ασθενείς και τις οικογένειές τους

Πώς μπορούν οι φροντιστές στο σπίτι και οι επαγγελματίες πρώτης γραμμής να δημιουργήσουν ομάδες για τη διασφάλιση της δικής τους υγείας και την παροχή της καλύτερης δυνατής φροντίδας για τα άτομα που ζουν με άνοια

Οι Δράσεις του Σεμιναρίου

Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες συνέταξαν μια στρατηγική ενδυνάμωσης των ατόμων με άνοια και των οικογενειών τους, έναν «οδικό χάρτη» υπηρεσιών στην κοινότητα για την αποφυγή ασυλοποίησης, ένα πλάνο για αποτελεσματικά εκπαιδευτικά προγράμματα γύρω από την άνοια, μια βιβλιοθήκη πληροφοριών για την άνοια, ένα σχέδιο για καινοτομίες φιλικές προς την άνοια στην ιατρική φροντίδα και ενός «Παγκοσμίου Δικτύου Επικοινωνίας για την Άνοια».

«Μαζί μπορούμε να χτίσουμε γέφυρες, σχέσεις για να διευρύνουμε ορίζοντες και να εμπνευστούμε ο ένας από τον άλλο ώστε να βελτιώσουμε τις ζωές των ατόμων με άνοια και των οικογενειών/φροντιστών τους». Το επόμενο βήμα είναι η σύνταξη μιας Δήλωσης Salzburg, την οποία οι συμμετέχοντες θα μπορούν να χρησιμοποιούν ως πλαίσιο κατά τις συζητήσεις με κυβερνήσεις και οργανισμούς σε θέματα που σχετίζονται με τη φροντίδα στον τομέα της άνοιας.

Κατά τις συζητήσεις μεταξύ των συμμετεχόντων από 14 χώρες κατέστη σαφές ότι τα προγράμματα προώθησης της ενεργούς και υγιούς γήρανσης που υλοποιεί ο ΣΟΦΨΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ κατά την τελευταία διετία αποτελούν ένα ιδιαίτερα καινοτόμο και ολοκληρωμένο μοντέλο και για την πρόληψη της άνοιας.

Scroll to Top