Συνεργάτες Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ Ν.Σερρών

Ένα αφοσιωμένο δίκτυο συνεργατών με κοινές αξίες

Φορείς εσωτερικού & εξωτερικού - Τοπικές Οργανώσεις

Οι συνεργάτες του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ Ν.Σερρών αποτελούν ζωτικό κομμάτι του Συλλόγου, καθώς με την πολύτιμη βοήθεια τους πραγματοποιούνται με επιτυχία δράσεις και έργα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και επανένταξης ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας και άνοιας. Στη διαδρομή μας έχουμε συνοδοιπόρους με κοινά οράματα και αξίες, που εργάζονται αδιάκοπα, συμβάλλοντας με τα δικά τους μέσα στην προαγωγή και προάσπιση της ψυχικής υγείας.

Ευχαριστούμε θερμά τους Φορείς Εσωτερικού & Εξωτερικού, καθώς και τις Τοπικές Οργανώσεις που ενίσχυσαν και ενισχύουν την ομάδα μας στην ανάπτυξη επιτυχημένων συνεργασιών.

Συμμετοχές

Μητρώα

Συνεργάτες

Scroll to Top