Υπηρεσία συνηγορίας για την ψυχική υγεία από τον Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ν. Σερρών

Ιστορικά τα άτομα με ψυχικές διαταραχές και/ή άνοια αποκλείστηκαν από την κοινωνία θεωρούμενοι ως ανίκανοι να παίρνουν αποφάσεις για τον εαυτό τους και τα σημαντικά ζητήματα της ζωής τους. Η «θεραπευτική» αντιμετώπιση που τους επιφυλάχθηκε ήταν ο εγκλεισμός και συχνά η χρήση βίας και απάνθρωπης μεταχείρισης από τις υπηρεσίες υγείας.

Όχι μόνο οι μύθοι και το στίγμα για την ψυχική διαταραχή και/ή άνοια έχουν οδηγήσει σε προκαταλήψεις για τα δικαιώματά τους, αλλά επιπλέον έχουν δημιουργήσει μια κοινωνική κατηγορία που έχει συστηματικά αποδυναμωθεί. Ωστόσο, η υλοποίηση των δικαιωμάτων μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν τα δικαιώματα είναι εύκολα αναγνωρίσιμα και υπάρχουν μηχανισμοί και διαδικασίες για την εφαρμογή τους. Ιστορικά αυτά τα άτομα αποκλείστηκαν και από μηχανισμούς για την εκπροσώπηση των συμφερόντων τους και τη διευκόλυνση διαδικασιών λήψης αποφάσεων.

Η συνηγορία είναι ένας εργαλείο που μπορεί να αποκαταστήσει δυναμικές ισχύος δεδομένου ότι προσφέρει στους ανθρώπους έναν μηχανισμό που θέτει τις δικές τους ανησυχίες, απόψεις και συνεισφορές στην ευρύτερη αρένα, ήτοι ένα εργαλείο που έχει τη δυναμική να επαναπροσδιορίσει τη θέση ενός ανθρώπου ή μιας ομάδας ανθρώπων σε διάφορους τομείς.

Ως μηχανισμός, αποσκοπεί στη διευκόλυνση των ατόμων με ψυχικές διαταραχές και/ή άνοια να κατανοήσουν τα δικαιώματά τους και στην παροχή υποστήριξης και ενδυνάμωσης για να τα ασκήσουν και να τα διεκδικήσουν. Αποτελεί ένα σημαντικό μέσο για την αύξηση της συνειδητοποίησης στα θέματα ψυχικής υγείας και για τη διασφάλιση ότι έχουν θέση στις προτεραιότητες της πολιτείας. Επιπλέον, μπορεί να επιφέρει βελτιώσεις στην πολιτική, τη νομοθεσία και την ανάπτυξη υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) θεωρεί τη συνηγορία ως μια από τις έντεκα δράσεις που απαρτίζουν μια ολοκληρωμένη πολιτική για την ψυχική υγεία.

“Μαζί θα πετύχουμε θετικές εκβάσεις για την ψυχική υγεία”

Δεδομένου ότι η συνηγορία ανήκει στον τομέα των αστικών και πολιτικών δικαιωμάτων παραμελήθηκε στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής, η οποία έδωσε μεγαλύτερη βάση στα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα. Τα θεμελιώδη δικαιώματα συνηγορίας είναι η ελευθερία του λόγου, της έκφρασης, της ενημέρωσης, του συνέρχεσθαι και της εκπροσώπησης. Όλα αυτά τα δικαιώματα αντικατοπτρίζονται τόσο στα διεθνή όσο και στα εθνικά νομοθετήματα.

Σε ένα άνισο σύστημα στο οποίο κάποιοι άνθρωποι έχουν λιγότερα δικαιώματα από άλλους και η νομική προστασία είναι επιλεκτική, η συνηγορία αποτελεί έναν απαραίτητο μηχανισμό που εκτείνεται από την ενημέρωση και κατανόηση βασικών δικαιωμάτων, την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, την υποβολή παραπόνων, τη διεκδίκηση δικαιωμάτων και την εκπροσώπηση ενώπιον εξωδικαστικών και δικαστικών αρχών.

Στο ΣΟΦΨΥ Ν.Σερρών αναπτύξαμε τη συνηγορία ως μηχανισμό που αποσκοπεί στη διευκόλυνση των ατόμων με ψυχικές διαταραχές και/ή άνοια να κατανοήσουν τα δικαιώματά τους και στην παροχή υποστήριξης και ενδυνάμωσης για να τα ασκήσουν και να τα διεκδικήσουν.

Ασκούμε ομαδική συνηγορία στηρίζοντας τα μέλη μας να αποκτήσουν και αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες και αυτοπεποίθηση (Διεκδικητική Συμπεριφορά) ώστε να εκπροσωπήσουν τις ανάγκες, προβληματισμούς και συμφέροντά τους στο πλαίσιο μιας ομάδας, αλλά και στα πλαίσια της άσκησης αυτοσυνηγορίας και συνηγορίας από ομολόγους.

Ασκούμε συλλογική συνηγορία μέσω οργανωμένων δράσεων που αποσκοπούν να επιφέρουν συστημικές αλλαγές που θα βελτιώσουν τη ζωή των ατόμων με ψυχικές διαταραχές και/ή άνοια και των οικογενειών τους.

Ασκούμε συνηγορία συνασπισμών μέσα από τη συμμετοχή μας σε συσπειρωμένες ομάδες και τη χρησιμοποίηση της πολυμορφίας για την ενίσχυση του αισθήματος αλληλεγγύης και την ενίσχυση των διεκδικήσεων μας.

Ασκούμε νομική συνηγορία μέσα από την παρακολούθηση συμβατότητας εθνικών νόμων που αφορούν και ή επηρεάζουν τα άτομα με ψυχικές διαταραχές και/ή άνοια και τις οικογένειές τους με τις δεσμευτικές διεθνείς συμβάσεις.

Όλοι οι τύποι συνηγορίας του ΣΟΦΨΥ Ν.Σερρών αποτελούν έναν μηχανισμό ενδυνάμωσης και εργαλείο συστημικής μεταρρύθμισης, με έμφαση στην αυτονομία, στον αυτοπροσδιορισμό, στην ενδυνάμωση του ατόμου με σημείο αναφοράς τις ανάγκες και τη βούλησή του.

«Θυμάμαι πως έλεγα συνέχεια από μέσα μου ότι είμαι άχρηστη και ότι δε θα καταφέρω τίποτα στη ζωή μου… Ότι δε θα μπορέσω να δουλέψω, να προσφέρω σε άλλους… Ούτε όνειρα δε τολμούσα να κάνω τότε! Σκεφτόμουνα ότι θα είμαι έτσι μέχρι τα βαθιά γεράματα. Και θυμάμαι ακόμα ότι τότε περπατούσα με σκυμμένο το κεφάλι. Δεν καταλάβαινα πόσο κακό έκανα στον εαυτό μου με αυτές τις σκέψεις μέχρι που κάποιος μου είπε πως “ό,τι σκεφτόμαστε ζούμε”!»

«Για να γίνω καλά, πήρα τα πράγματα στα χέρια μου! Δε μπορούσα να βασιστώ απλά στην τύχη μου… Άλλωστε και η τύχη με τους ικανούς δεν πηγαίνει;»

 Σκέψεις μελών της Ομάδας Διεκδικητικής Συμπεριφοράς του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ν. Σερρών

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας

Scroll to Top